Welkom op de website van  SKBO

Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss
4200 kinderen, 400 medewerkers

Wij staan voor goed onderwijs.
Het kind is onze LeidRaad
Verbonden met de wereld, maken we ruimte en zien elkaar.
Samen eigenaar van ontwikkeling;
wij zijn SKBO.

NIEUWS

LeidRaad SKBO 2016 – 2020 in beeld & geluid:

IMG_4700Zie: LeidRaad SKBO

 

Conform de wetgeving voor instellingen met ANBI-status* (SKBO heeft hiervoor een aanvraag ingediend; uitzicht op toekenning) geven wij op deze pagina een samenvatting van diverse gegevens met links naar de vindplaatsen hiervan op onze website:

Naam: Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss
RSIN: 28.09.813
Postadres: Postbus 661, 5340 AR OSS
Telefoonnummer: 0412-691615
Mailadres info@skbo.nl

Doelstelling: http://www.skbo.nl/elements/dit-is-skbo/
Hoofdlijnen beleidsplan: http://www.skbo.nl/wp-content/uploads/2014/07/bouwplaat.jpeg
Statutaire Bestuurssamenstelling: http://www.skbo.nl/organogram.
College van Bestuur: drs. E.M. van Montfort
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslagen http://www.skbo.nl/wp-content/uploads/2015/12/Jaarrekening-bestuursverslagSKBO2015gewaarmerkt.pdf
Balans en staat van baten en lasten met toelichting: zie jaarverslagen http://www.skbo.nl/wp-content/uploads/2015/12/Bestuursverslag-jaarrekening2014-SKBO.pdf

Beloningsbeleid: SKBO hanteert de voor het onderwijs verplichte Cao Primair Onderwijs en de hierin opgenomen beloningsbepalingen en blijft daarmee binnen de grenzen van de vigerende wetgeving inzake normering topinkomens (WNT2). Het College van Bestuur wordt beloond conform de cao PO voor Bestuurders, de Raad van Toezicht met een vrijwilligersvergoeding.

 

VOLG ONS OP TWITTER