sk_04_15_LeidRaad20162020-06

SKBO maakt meerjarig strategisch beleid > LeidRaad SKBO 2016 – 2020 > op de beleidsterreinen onderwijs & kwaliteit en mens & middelen. De LeidRaad vormt de basis van een managementcontract dat, in samenspraak met alle geledingen, jaarlijks wordt opgesteld. We formuleren daar onze ambities in resultaten, maken expliciet waar we dat jaar met alle collega’s op betrokken zullen zijn. In de LeidRaad formuleerden we onze norm; dat waar we ons verantwoordelijk voor weten.

De draagvlakken van onze leidRaad en de betekenis daarvan voor onderwijs & kwaliteit en mens & middelen voor de periode 2016 – 2020:

sk_15_15_infographics_LeidRaad_schets_versie 4-02 sk_15_15_infographics_LeidRaad_schets_versie 4-03 sk_15_15_infographics_LeidRaad_schets_versie 4-04 sk_15_15_infographics_LeidRaad_schets_versie 4-05 sk_15_15_infographics_LeidRaad_schets_versie 4-01
De resterende maanden van 2015 stellen onze scholen hun LeidRaad op voor de komende periode van vier kalenderjaren. Onze scholen maken eigen, onderscheidende keuzes, door hun inhoud te geven aan de draagvlakken. Om zo samen met de kinderen in de school hun onderwijs mooi te maken.

bouwplaat